Dine dage i brobygning byder på rundvisning, introduktion til gymnasiet og ikke mindst undervisning i både kendte og nye fag. Du vil komme til at møde skolens elever på begge gymnasier både ude til undervisningen og rundt omkring på skolen.

Og så vil du blive klogere på dine fremtidsmuligheder, og ikke mindst hvordan skolekulturen, atmosfæren og de fysiske rammer er forskellige mellem de to STX-tilbud i Viborg.

Vi ved, at hverdagen som gymnasieelev ikke kun byder på lektier og undervisning, men også nye fællesskaber og unikke oplevelser. Derfor introducerer vi dig også til de aktiviteter, arrangementer og elevudvalg, du kan blive en del af på de to gymnasier.

Nogle af gymnasieeleverne vil selv fortælle dig om hverdagen på skolen og alt hvad det indebærer at være gymnasieelev.

Vi glæder os til at se dig – og husk én ting: spørg løs, hvis du er nysgerrig eller i tvivl.

Kære brobygningselev

Velkommen til den fælles STX-brobygningsside for Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium. Her kan du finde alle relevante informationer om din STX-brobygning som 8. klasses elev i Viborg Kommune. Hvis du har valgt STX, når du skal på brobygning i 8. klasse, skal du enten på et to- eller tredages forløb.

Når du skal brobygge til STX-uddannelsen, kommer du til at opleve STX-tilbuddet på både Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium, som begge udbyder STX i Viborg Kommune. Det betyder, at du på et todages forløb skal være én dag på det ene gymnasium og én dag på det andet gymnasium. 

Hvis du skal på et tredages forløb, vil du have en opstartsdag på det ene gymnasium, og på andendagen skal du møde igen på det samme gymnasium, du startede på, hvor du har en normal brobygningsdag. På tredjedagen skifter du til det andet gymnasium og har en enkelt brobygningsdag på dette gymnasium.

Programmet på opstartsdagen er helt identisk for de to gymnasier, og begge gymnasier har koordineret indholdet, så du oplever en masse forskellige fag på de to gymnasier i løbet af de tre dage, du brobygger til STX-uddannelsen.

Se dit skema til brobygningen

Se hvor og hvornår, du skal møde til din STX-brobygning

Find dit skema